Följ Eriks utveckling!
Start Eva&P-O som barn Födelsen 1 månad 1-2 månad 2-3 månad
3-5 månad
5-7 månad 8-10 månader 11-12 månader 13-14 månader 15-17 månader 17-18 månader 19-23 månader Islandsresan
24-28 mån 29-35 mån 36-40 mån